Akušerstvo i trudnoća

Ginekološka bolnica GINS

Rutinske prenatalne kontrole počinju utvrđivanjem trudnoće, jer i zdrava žena sa trudnoćom bez komplikacija treba da ide na prenatalne preglede jednom mesečno , a dva puta mesečno do 36. nedelje, a jednom nedeljno u poslednje četiri nedelje trudnoće
Ultrazvuk u trudnoći:
Prvi: Dijagnoza i potvrda trudnoće, radi se pre 10.nedelje trudnoće. Ultrazvukom se može potvrditi i da li je trudnoća unutar materice
Drugi: Dijagnoza gestacijske starosti radi se izmedju 8.i 13.nedelje trudnoće i najprecizniji je u odredjivanju termina porodjaja. Takođe tada se može sa sigurnošću utvrditi i postojanje višeplodnih trudnoća
Treći: Utvrđivanje rasta bebe može se utvrditi u drugoj polovini trudnoće, kao i stanja bebe
Dijagnostika fetalne morfologije predstavlja detaljno snimanje koje se radi izmedju 18.i 23. nedelje
Doppler ultrazvuk, koristi se za proveru protoka krvi izmedju posteljice i fetusa putem pupčane arterije,  kao protok krvi unutar glavnih krvnih sudova, cerebralne arterije i ductusa venosusa
4D. ultrazvuk omogućava četvorodimenzionalno snimanje vase bebe. Sva ultrazvučna snimanja obavljaju se pomoću monitora na kojem budući roditelji mogu gledati fetus tokom snimanja. Majka dobija snimak svoje bebe.

Testovi u trudnoći

Praćenje trudnoće zahteva i veliki broj testova koji pomažu u otkrivanju eventualnih anomalija nerodjenog deteta (Dauble, Triple i Quadriplet test). Važno je napomenuti da su to samo skrining testovi, a ne dijagnostički. Oni samo ukazuju da li je majka izložena riziku od trudnoće sa fetusom koji ima genetske anomalije, te neophodnost amniocenteze.
Invazivne prenatalne analize ( amniocenteza, biopsijs čupica – CVS )
CTG zapis, ili kardiotokografija je snimanje srčane radnje ploda i kontrakcija materice u toku trdnoće, tipične za treći trimestar
Cervikalni serklaž
Kod žena sa visokim rizikom od prevremenog porodjaja, postavljamo šav na grlić materice radi sprečavanja prevremene dilatacije
U SGB GINS dobićete i neophodne savete kada je reč o ishrani, higijeni, seksualnom životu i sve što vas interesuje, a vezano za trudnoću i porodjaj

Ultrazvuk u trudnoći

Testovi u trudnoći

Potrebna vam je nega i kućna poseta?

Negu u perinatalnom periodu i postnatalnom periodu (period babinja), kao i kućne posete naših ginekologa